SÁMI CONTEMPORARY– Saamelaista nykytaidetta 7.3.–25.5.2014

Olet tässä: Etusivu / Rovaniemen taidemuseo / Näyttelyhistoria / SÁMI CONTEMPORARY– Saamelaista nykytaidetta 7.3.–25.5.2014
suohpangiehte_150.jpg

Laaja kansainvälinen näyttely esittelee tämän hetken mielenkiintoisimmat saamelaisen taiteen ilmiöt 2010-luvulta. Näyttelyyn on kutsuttu yli 20 taiteilijaa Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Nykytaiteessa taiteilijat käsittelevät rohkeasti kulttuurin tabuja ja yhdistelevät niitä yleismaailmallisiin kysymyksiin. Näyttely herättää kysymyksiä saamelaisuudesta, sen kulttuurin voimasta ja roolista maailmassa, joka muuttuu vauhdilla ja voimalla.

suohpangiehte.jpgPerinteisen saamelaisen kulttuurin ja uuden ajan aiheuttamat ristiriidat ovat hedelmällinen alusta saamelaiselle nykytaiteelle. Monet taiteilijat ovat kasvaneet saamelaisalueen ulkopuolella ja siten heillä on usein vain löyhä side perinteiseen saamelaiskulttuuriin. He pohtivat saamelaisidentiteettiään ja paikkaansa saamelaisuuden ja valtakulttuurin välimaastossa. Kaivosteollisuuden voimakas kasvu pohjoisessa, ilmaston muutoksena aiheuttamat vaikutukset, ILO-sopimuksen tilanne Suomessa ja saamelaisidentiteettikysymykset ovat ajankohtaisia aiheita, joita myös taiteilijat kommentoivat teoksillaan.

Näyttelyn yhteydessä toteutetaan näyttelyjulkaisu ja järjestetään seminaari sekä työpajoja lapsille ja nuorille.Seminaari (6.3. klo 11-15) tarkastelee pohjoisuutta laajasti keskittyen ajankohtaisiin saamelaiskysymyksiin. Seminaari antaa mahdollisuuden taiteilijoiden tapaamiseen ja oman puheenvuoron esittämiseen. Keskeinen sisältö työpajoissa on näyttelyn taideteokset, joiden kautta tutustutaan nykytaiteeseen, kulttuurisiin lähtökohtiin ja taiteen vaikutusmahdollisuuksiin kulttuurisen identiteetin vahvistajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Työpajojen tavoitteena on lasten ja nuorten kulttuurisen lukutaidon ja kulttuurimyönteisen arvopohjan vahvistaminen.

Näyttely on Rovaniemen taidemuseossa, Korundissa 7.3.–25.05.2014, jonka jälkeen se on esillä Norbottenin museossa Luulajassa Ruotsissa 18.6–24.8.2014 ja Saamelaisen nykytaiteen keskuksessa Karasjoella Norjassa 14.11.14–4.1.2015. Näyttelyn kuraattorit ovat Lapin yliopiston taidehistorian professori Tuija Hautala-Hirvioja, Rovaniemen taidemuseon amanuenssi Riitta Kuusikko ja Saamelaisen nykytaiteen keskuksen johtaja Jan-Erik Lundström. Näyttely on toteutetty yhteistyössä Saamelaisen nykytaiteen keskuksen kanssa.

Näyttelyn taiteilijat ovat:
Matti Aikio, Marja Helander, Markku Laakso ja Annika Dahlsten, Outi Pieski, Merja-Aletta Ranttila ja Suohpanterror Suomesta; Victoria Andersson, Tomas Colbengtson, Per Isak Juuso, Britta Marakatt-Labba, Lena Stenberg, Anders Sunna ja Liselotte Wajstedt Ruotista sekä Hanne Grieg Hermansen, Aslaug Juliussen, Inger Blix Kvammen, Joar Nango, Charlotte Nilsen, Synnøve Persen, Odd Marakatt Sivertsen, Marita Isobel Solberg ja Ingunn Utsi Norjasta.

Seuraa tapahtumia facebookissa www.facebook.com/samicontemporary

Projektia tukevat Sametinget (Ruotsi), Pohjoismainen kulttuurirahasto ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

                   
    Sametingets logga jpg-format.jpg         nord_nkf_fin_web.gif        wihuri.jpg