NATURE FORTE, avajaisnäyttelyn arkkitehtuuri

Olet tässä: Etusivu / Rovaniemen taidemuseo / Näyttelyhistoria / NATURE FORTE, avajaisnäyttelyn arkkitehtuuri
Sali A2_Nature_Forte_uutinen.jpg

Näyttelyarkkitehti Mika Väisänen kertoo näyttelysalien temaattisessa värisuunnittelusta.

Sali Y3_Nature_Forte_uutisen sisällä.jpg
Rovaniemen taidemuseon ja musiikkitalon toteutuksen ollessa työmaan loppuvaiheessa alkoi taidemuseon avajaisnäyttelyn suunnittelu juuri valmistumassa oleviin tiloihin. Näyttelytilat on rakennusprojektin yhteydessä suunniteltu mahdollisimman yhtenäisiksi ja muunneltavaksi. Erityisesti huomiota on kiinnitetty erilaisten näyttelykiertojen mahdollistamiseen siten että tilasarjoissa ei ole umpikujia. Liikkuminen näyttelytilasta toiseen sekä eri kerroksien välillä on tehty mahdollisimman huomaamattomaksi.

Avajaisnäyttely koostuu yhdestätoista eri teemasta, joita varten museon yhdeksän näyttelytilaa on jaettu näyttelyseinäkkeillä siten, että jokaiselle teemalle muodostetaan oma tila. Koska kysymys on myös Rovaniemen taidemuseon laajennettujen näyttelytilojen avajaisnäyttelystä, on salien temaattisessa värisuunnittelussa huomioitu teemojen ohella erityisesti tilan arkkitehtuuri. Näyttelyn kuraattorina toimi museonjohtaja Hilkka Liikkanen, jonka kanssa tiiviissä yhteistyössä museon näyttelytilat on alkujaan suunniteltu ja nyt loppuvaiheessa avajaisnäyttelyn eri kokonaisuudet ja näiden teosvalinnat viimeistelty.

Kantavana ajatuksena salikokonaisuuksien temaattisessa värin käytössä on tilan lattian kääntäminen seinäksi. Eri salien lattioiden erilainen sävymaailma, taidemuseon uusissa ja vanhoissa osissa, on toistettu näyttelytilojen seinissä. Alakerran teemat Soiva metsä ja Sisäinen yhteys yhdistävä näyttelyseinä on uusien tilojen mustan betonilattian sävyinen. Teemojen Rikkoutuneita eleitä ja Urbaaneja sisä- ja ulkotiloja yhdistävät näyttelyseinät ovat vanhojen tilojen Lapin marmorilattian väriset. Menetyksiä teeman teos Kursk on rajattu yläkerran lattian terrakottalaatan väriseksi maalatuilla seinillä.Valituilla värisävyillä moniteemainen avajaisnäyttelyn kokonaisuus on nivottu yhtenäiseksi. Tarkoituksellisena poikkeuksena kokonaisuudesta on toisen kerroksen ekspressiivisempi teemahuone Katso ihminen, joka on sijoitettu uuden ja vanhan näyttelytilan rajapinnassa olevaan tilaan. Rajapinta on maalattu klassisen näyttelytilakäsityksen mukaan syvällä punaisella värillä.

Näyttelyn graafinen asu vaiheistettiin kolmeen osaan siten että kauimpaa tarkasteltavissa oleva suurempi kokoinen grafiikka sisältää eri teemojen nimet ja teemoissa esillä olevien teosten tekijöiden nimet. Siirryttäessä lähemmäksi teoksia seuraavat informaation tasot ovat teemaa selittävä teksti ja teostekstit.

Mika Väisänen, arkkitehti SAFA