Välitila 17.4. - 27.6.10

Olet tässä: Etusivu / Rovaniemen taidemuseo

kuva_tiedote2.jpg_pieni.jpg

Teoksia Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta
Rovaniemen taidemuseossa
04.07.10  asti,
jatkuu 03.08. - 29.08.2010  

Välitila on Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kokoama taidenäyttely, jossa on esillä suomalaista nykytaidetta Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta. Näyttely on osa taidemuseo- ja näyt-telypedagogiikan kurssia. Kurssin keskeisenä teemana ovat museo-opetuksen erilaiset menetelmät ja lähes-tymistavat. Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat suunnittelevat näyttelyn teeman ja valitsevat taidemuseon kokoelmista taideteokset yhteistyössä taidemuseon henkilökunnan kanssa sekä järjestävät näyttelyyn liittyvät työpajat. Välitila on viimeinen näyttely taidemuseon vanhoissa tiloissa.

Näyttelyssä liikutaan unen ja valveen välitilassa. Onko todellisuus unta vai uni todellisuutta? Mitä symboliik-kaa on tyynyllä, onko se alus toiseen ulottuvuuteen?

Unta lähestytään monesta näkökulmasta; nukkumaan menemisen ja unien näkemisen maailmasta, herää-misen ja arjen totuudesta. Nukkumaan menon kutsuvuus, unien kiehtovuus ja eriskummallisuus sekä hereillä olemisen todellisuus kietoutuvat näyttelyssä kokemusmatkaksi. Tälle matkalle meidät siivittää maalaukset, veistokset, grafiikka, valokuvat ja installaatiot.

Unet voivat olla toisinaan elämän makuisia ja arkiseltakin tuntuvia ja joskus taas arki näyttäytyy meille omi-tuisena tai hassuna. Tule kokemaan miten jännittävillä tavoilla unet ja arki sekoittuvat Välitila-näyttelyssä.

Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden järjestävät näyttelyn liittyviä työpajoja päiväkoti- ja kou-lulaisryhmille.

Opiskelijat pitävät näyttelyprojektista omaa blogia, joka löytyy osoitteesta:  http://valitilahuutomerkki.tumblr.com/
Näyttelyn verkkosivut avautuvat 19.4. linkki löytyy Taidemuseon sivuilta.

AVAJAISET
perjantaina 16.4. klo 13


Tervetuloa! Lisätietoja:
Kaija Kähkönen
040-7439277