Jos voisit nähdä minut nyt- Minna Rainio _-xtemppi-_ Mark Roberts 23 1 -9 3 2008

Olet tässä: Etusivu / Rovaniemen taidemuseo

Jos voisit nähdä minut nyt
Minna Rainio ja Mark Roberts – valokuvia ja videoteoksia

Rovaniemen taidemuseossa 23.1. – 9.3.2008

Minna Rainion ja Mark Robertsin yhteisnäyttelyssä Jos voisit nähdä minut nyt on esillä heidän yhdessä tekemänsä videoinstallaatiot Kohtaamiskulmia (2006) ja Rajamailla (2004) sekä Minna Rainion valokuvasarja Jossain muualla (Postikortteja reunalta) (2005) ja Mark Robertsin videoteokset Foreign Apples ja Terra Incognita (2008). Teostensa kautta taiteilijat haluavat kyseenalaistaa ja tehdä näkyväksi yhteiskunnan valtarakenteita ja tuoda esille vaihtoehtoisia tapoja nähdä yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Installaatio Kohtaamiskulmia käsittelee pakolaisten kokemuksia ja se koostuu kolmesta videoprojisoinnista, jotka kuvaavat tiloja turvapaikanhakuprosessin eri vaiheista. Kuvien tilat näyttävät tavallisilta, mutta juuri näissä tavallisissa tiloissa käytetään valtaa ja tehdään päätöksiä ihmisten tulevaisuudesta. Jokainen näistä tiloista on osa sitä mutkikasta prosessia, joka pakolaisten ja maahanmuuttajien on käytävä läpi saapuessaan uuteen maahan ja tullakseen laillisesti hyväksytyksi uuteen yhteiskuntaan. Installaation kuvat rinnastuvat katkelmiin pakolaisten haastatteluista, joissa he kertovat kokemuksistaan. Nämä ihmisten eletyt kokemukset muodostavat jyrkän kontrastin tyhjien hallinnollisten tilojen rinnalle. Kohtaamiskulmia on esillä 23.1.-10.2.

Rajamailla teoksen keskeinen teema on Suomen ja Venäjän välinen raja. Teoksen keskiössä ovat rajaseudun ihmiset ja heidän tarinansa molemmin puolin rajaa, ja se yhdistelee faktaa, fiktiota ja fantasiaa tutkiessaan miten rajan läsnäolo vaikuttaa rajaseudun asukkaiden elämään. Rajamailla on esillä 12.2.-9.3.

Minna Rainion valokuvasarja Jossain muualla (Postikortteja reunalta) pohjautuu vanhoihin postikortteihin. Sarjan teoksissa postikorteista on häivytetty valokuvalle tyypillinen dokumentaristinen todellisuuden kuvaaminen. Keskiöön nousevat värien ja kuvapintojen vuorovaikutus niihin liitettyjen tekstien kanssa. Teossarja pohjautuu Rainion kokemuksiin pohjoiskalotin kaupunkeihin kohdistuvista matkoista, joihin hän osallistui osana ”Pohjoiset kaupungit” valokuvaprojektia vuosina 2003-2005.

Mark Robertsin videoteokset Foreign Apples  ja Terra Incognita ovat uusia töitä parhaillaan työn alla olevasta videoteosten sarjasta ”Scenographs”. Jokainen teos on henkilökohtainen kannanotto johonkin teemaan ja pyrkii tiivistämään taiteilijan näkökulman yhteen kohtaukseen. Foreign Apples käsittelee jokapäiväistä nationalismia ja Terra Incognita tarkastelee suurten elämänmuutosten tekemisen vaikeutta arjessa.

Lisätietoa:

Minna Rainio, minna(at)valotalo.com, p. 040-7215215
Mark Roberts, mark(at)valotalo.com,  p. 040-7580433
Riitta Kuusikko, riitta.kuusikko(at)rovaniemi.fi, p. 026-3222820 tai 040-5836664