3 3 - 29 4 2006 Tärkeintä elämässä - Lea ja Pekka Kantonen

Olet tässä: Etusivu / Rovaniemen taidemuseo

TÄRKEINTÄ ELÄMÄSSÄ

Rovaniemen taidemuseo esittelee vuoden 2006 aikana kaksi näyttelyä viime kesänä edesmenneen pitkäaikaisen näyttelyamanuenssinsa Leena Lohinivan kunniaksi ja muistoksi. Leena aloitti nyt avattavan näyttelyn sekä vuoden loppupuolella museoon tulevan Koodi A4 näyttelyn suunnittelun yhdessä taiteilijoiden kanssa jo vuonna 2003. 

Leena Lohiniva oli hyvin ennakkoluuloton näyttelyamanuenssi. Hän suunnitteli Rovaniemen taidemuseoon monipuolista näyttelytarjontaa. Leenaa kiinnosti nykytaide ja erityisesti kaikki taiteen uudet ilmiöt. Hän oli mukana toteuttamassa erilaisia ympäristötaidetapahtumia kuten Joki-projekti v. 1994 - 1995 sekä kaupunkitaidetapahtuma Pang v. 2004. Leena oli kotoisin Pohjoiskarjalasta, mutta hän perehtyi antaumuksella Lapin nykytaiteeseen ja tutki pohjoisen naistaiteilijan identiteettiä kooten näyttelyitä lappilaisesta ja saamelaisesta nykytaiteesta. Leena oli valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin arvostettu Lapin nykytaiteen tuntija.

Kaksi tänä vuonna avattavaa, täysin toisistaan poikkeavaa näyttelyä edustavat erästä Leena Lohinivan kiinnostuksen kohdetta, yhteisötaidetta.

Hilkka Liikkanen

 

Tärkeintä elämässä – Lea ja Pekka Kantonen yhteistyössä eri kansojen nuorten kanssa

Rovaniemen taidemuseossa  03.03. –  30.04.2006

Teltta-projekti on monivuotinen taideprojekti, joka yhdistää toisiinsa eri taidemuotoja, tutkimusta ja vuorovaikutusta sekä nuorten ja taiteilijoiden välillä että eri kansojen nuorten välillä. Useimmat projektin näyttelyiden teokset on tehty nuorten taidetyöpajoissa, joita taiteilijat Lea ja Pekka Kantonen ovat ohjanneet kouluissa Utsjoella ja Inarissa sekä muualla Suomessa, Virossa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Lapissa heidän tärkeimmät yhteistyökumppaninsa ovat olleet Utsjoen saamelaislukio, Karigasniemen peruskoulu, Inarin yläaste ja Saamelaismuseo Siida.

Jokainen työpaja on alkanut miellekartan tai käsitekartan piirtämisellä. Nuoret ovat piirtäneet kartan itsestään ja elämänsä tärkeimmistä asioista. Kaikki projektin aikana valmistuneet taideteokset on suunniteltu näiden miellekarttojen pohjalta; kartat ovat toimineet videoiden ja installaatioiden käsikirjoituksina ja ideavarastoina.

Rovaniemen taidemuseon näyttelyn Tärkeintä elämässä ensimmäinen sali esittelee Teltta-projektin lähtökohtia ja tiloja: miellekarttoja koululuokan seinällä sekä teltan jossa Kantoset asuivat 1990-luvun alussa eri kansojen perheiden luona vieraillessaan.

Valokuvasarja Lempipaikka (1999-2005) on toteutettu eri alkuperäiskansojen alueilla Suomessa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Nuoret ovat ottaneet valokuvia toisistaan poseeraamassa lempipaikoissaan, ja myöhemmin nuoret on kuvattu uudestaan samoissa paikoissa yhdessä ensimmäisen kuvan kanssa. Ensimmäisen ja toisen kuvan ottamisen välillä on kulunut aikaa: viikkoja, kuukausia tai vuosia. Nuori, paikka ja hänen suhteensa siihen ovat jonkin verran muuttuneet.

Lempipaikka-sarjan kuvia oli ensimmäisen kerran esillä alkuperäiskansojen maaoikeuksia käsittelevän kokouksen yhteydessä San Miguel Huaistitan kylässä Meksikossa vuonna 2002. Video Taller de la Tierra on dokumentti valokuvien ideoimisesta, valitsemisesta, kokousvalmisteluista, näyttelyn ripustamisesta ja itse kokouksesta. Valokuvaamista ei ole dokumentoitu, sillä kyläyhteisö salli videon kuvaamisen ainoastaan kokousalueella.

Toisessa salissa on esillä raumalaisten ja utsjokelaisten koululaisten yhteistyön tuloksena syntyneitä teoksia. Vierailu (1997) on dokumentti Utsjoen Saamelaislukion ja raumalaisen Raumanmeren lukion välisistä vierailuista ja puolentoista vuoden ajan jatkuneesta kirjeenvaihdosta. Lukioiden oppilaat tutustuivat toisiinsa aluksi kirjeiden ja videotervehdysten välityksellä, ensimmäinen kohtaaminen tapahtui Utsjoella joulukuussa 1996 ja toinen kohtaaminen Raumalla toukokuussa 1997. Raumalla oppilaat rakensivat yhdessä turvekodan, jonka sisällä tulisijan paikalla loimottaa nuorten kuvaamia matkavideoita. Ääninauhalla nuoret kertovat siitä, millaisia ennakkoluuloja heillä aluksi oli toisiaan kohtaan ja siitä, miten ensikohtaamisen aiheuttama järkytys vähitellen vaihtui ystävyydeksi.

Paperiveistosinstallaatio Jos haluat pysyä hengissä tarvitset sydämen/Juos don vuosten áiggut eallit, de gal dárbbasát váimmu on Karigasniemen peruskoulun ja Raumanmeren yläasteen oppilaiden tekemä vuosina 2001-2002. Koululaiset ovat yksin tai ryhmissä muovailleet identiteettiä käsitteleviä veistoksia ja valinneet toistensa kirjoittamista aineista ja tutkielmista saamen- ja suomenkielisiä lauseita tilaan heijastettaviksi. Videoinstallaatio Miesten huone (1997 ja 2005) syntyi raumalaisten ja utsjokelaisten poikien yhteistyönä, video Kahdet kasvot (1997) on utsjokelaisten tyttöjen kuvaama.

Kolmannen salin teokset varioivat eri tavoin kodin huoneiden sisustusta. Ajatuksena on ollut tarkastella omaa kulttuuria osittain etnografiasta lainatuilla tutkimusmenetelmillä. Installaatioon Kiitollisuus (2005) Kantoset ovat koonneet oman tupansa huonekalujen päälle setukaisilta saamansa lahjat. Olohuone (2005) on osa raumalaisten nuorten saman nimistä installaatioista, joka häiritsee ja kommentoi perheen edustus- ja yhdessäolon tilaa. Västäräkin pesä (2005) on Obinitsan nuorisokuoron Tsibihärbläseq (Västäräkit) hartaudella sisustama ikoninurkkaus, Naisten huone (1997 ja 2005) on raumalaisten nuorten naisen hypernaiselliseksi sisustama kuvitteellisen Birgit-tytön huone.

Salin keskellä valokuvainstallaatio Neljä nurkkaa (2000) esittelee Mäntsälän Sääksjärven kylän ja Viron Obinitsan kylän lasten tutkimusta oman kotinsa historiasta. Obinitsan setukaisten tuvan nurkat oli ennen nimetty käyttötarkoituksen mukaan olonurkaksi, pyhäksi nurkaksi, makuunurkaksi ja uuninurkaksi. Lapset ovat neljän vuoden ajan tutkineet sitä, miten kodin huoneet ovat muuttuneet ja sitä, miten perinteisten nurkkien funktiot toteutuvat nykykodissa.

Lea ( s. 1956) ja Pekka Kantonen (s. 1955) kuuluvat suomalaisen videotaiteen, performanssin ja ympäristötaiteen ensimmäiseen sukupolveen. Heidän Teltta-projektinsa on laajin ja pitkäkestoisin yhteisöllinen taideprojekti Suomessa. Lea Kantonen on kirjoittanut Teltta-projektin työpajoista väitöskirjan Teltta. Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa (Like kustannus 2005).


Lisätietoja:
Kaija Kähkönen
016-322 2820
kaija.kahkonen@rovaniemi.fi

 

 


Heidi Suominen, yksityiskohta installaatiosta Pinnan alla kuohuu 1999