Hankkeet

Olet tässä: Etusivu / Rovaniemen taidemuseo / Hankkeet

Taidemuseon digitaaliset etäpalvelut

INTOA TAITEESTA 2021-23


Intoa taiteesta -hankkeen sisältö pohjautuu 2020 toteutettuun Virtaa taiteesta -hankkeesta saatuihin lupaaviin tuloksiin. Jatkohanke tähtää etäpalvelun laajentamiseen myös muille eritysryhmille erityisesti aikuissosiaalityön piirissä oleville ryhmille. Lisäksi jatkohankkeen sisällön suunnittelijoina toimivat etsivän nuorisotyön kautta muodostetut nuorten ryhmät ja Rovaniemen taidemuseon kokoelman taiteilijat. 

Rovaniemen taidemuseo jatkaa yhteistyötä Rovaniemen nuorisotyön kanssa ja toteuttaa etänä toimivaa palvelua, joka sisältää videoyhteyden kautta taidemuseon näyttelyyn tutustumisen ja siihen liittyvän työpajatoiminnan.
Tavoitteena on edesauttaa työelämän ulkopuolella olevien ryhmien hyvinvointia ja lisätä aktiivisuutta omassa elämässä taiteen avulla. Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat ryhmät, jotka ovat vaarassa syrjäytyä sekä joutua yhteiskunnan ulkopuolelle. Palvelun tilaajana voivat olla kuntien nuorisotyöntekijät, aikuissosiaalityöntekijät, kuntien kulttuuritoimijat, opettajat tai kolmannen sektorin toimijat. Intoa taiteesta - opastukset ja työpajat ovat maksuttomia.

Intoa taiteesta - jatkohankkeessa toteutetaan etänä toimiva palvelua, joka sisältää videoyhteyden kautta taidemuseon näyttelyyn tutustumisen ja siihen liittyvän työpajatoiminnan. 
Etätyöpajojen sisällöt vaihtuvat sen mukaan mikä näyttely on esillä Rovaniemen taidemuseossa. Hankkeen aikana tehdään yhteensä noin 10 erilaista työpajakokonaisuutta. Tehtävät liittyvät aina meneillään olevaan näyttelyyn.
Live-lähetykset on suunniteltu toteutettavaksi sellaisessa muodossa, että niitä voi katsoa jälkikäteen, varsinkin taiteilijoiden esittely osuudet.
 


 

VIRTAA TAITEESTA 2020-21

VIRTAA_TAITEESTA_1_lowres_netti_pieni.jpg

Rovaniemen taidemuseo toteutti yhteistyössä Rovaniemen etsivän nuorisotyön kanssa etänä toimivan palvelun Lapin läänin nuorisotyöntoimijoille.  Virtaa taiteesta-hankkeessa tarjottiin Rovaniemen taidemuseon etätyöpajapalvelua Lapin läänin alueella asuville nuorille. Korona-kriisin myötä Rovaniemen taidemuseo aloitti suunnittelemaan uudenlaista etäpalvelua, joka antoi mahdollisuuden tutustua näyttelyihin ja osallistua työpajoihin käytännössä koko Lapin läänin alueelta.

Virtaa taiteesta tuotti uudenlaisia työkaluja nuorisotyöhön ja uutta osaamista taidemuseon alueelliseen yleisötyöhön. Etäpalvelu toimii myös jatkossa Rovaniemen taidemuseon näyttelyissä ja se on sovellettavissa erilaisiin työpajakokonaisuuksiin. Palvelu tulee olemaan tarjolla tulevaisuudessa myös muille ryhmille ryhmäkohtaiset erityispiirteet huomioiden.

Palvelu sisältää videoyhteyden kautta tutustumisen taidemuseon näyttelyyn ja siihen liittyvän työpajatoiminnan. Kyseessä on oikea vuorovaikutteinen ja keskusteleva opastustilanne ja työpaja. Etätyöpajojen sisältö pohjautuu aina esillä olevaan Rovaniemen taidemuseon näyttelyyn, jossa esitellään Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman taideteoksia.

Virtaa taiteesta-opastukset ja työpajat ovat maksuttomia.
Virtaa taiteesta luo pohjan jatkuvalle yhteistyölle Lapin alueen nuorisotoimijoiden ja taidemuseon välillä ja auttaa jatkossa luomaan yhteisiä toimintatapoja.

Lisätietoja:
Kaija Kähkönen
Rovaniemen taidemuseo
Hankepäällikkö
Virtaa taiteesta
kaija.kahkonen@rovaniemi.fi
040-3594702

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.jpg

         VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg          ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.jpg