Performanssi: Titta Court & Auri Ahola: Tykky

Tykky.jpg

Kahden lappilaisen tanssitaiteilijan Auri Aholan ja Titta Courtin yhteistyöteos Tykky on tehty Spirit of “North” -näyttelyä varten. Taiteilijat halusivat häivyttää ihmiskehon ja tykkypuun muoto lähtökohtanaan herättää katsojan mielikuvituksen.

Ydinajatus on, että siinä missä ihmiset voivat lohduttaa toisiaan ja tuoda toivoa taiteen keinoin, myös luonto lohduttaa ja tukee ihmistä vaikeina aikoina – vaikka ihminen itse on sitä tuhoamassa.

Kukaan ei voi tietää, kuinka kauan Lapissa vielä on lumisia talvia ja tykkypuita. Tavoitteemme on herättää taiteen keinoin vuoropuheluun ja rohkaista katsojaa ja kokijaa haastamaan omaa luontosuhdettaan tai sen puuttumista.

Inarista käsin työskentelevän Auri Aholan ja Torniosta käsin työskentelevän Titta Courtin taiteellista työskentelyä määrittävät Lapin luonto, pitkät välimatkat ja kasvukeskusten ulkopuolella toimiminen. Tykky kokoaa yhteen kahden eri ikäisen ja eri taustoista tulevan taiteilijan kokemukset ja näkemykset - ja yhteisen huolen luontomme tulevaisuudesta.

Tykky

Idea, koreografia ja tanssi Auri Ahola ja Titta Court

Puvut Riikka Matala

Valosuunnittelu Jukka Huitila


23.11.2019 15:00–15:30